İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu


 Öğrencilerimiz ile “Tarihi Yarımada Gezisi” Gerçekleştirildi


İç Mekan Tasarımı Programı öğrencileri ile birlikte 22 Aralık tarihinde “Tarihi Yarımada Gezisi” gerçekleştirilmiştir.
Program hocamız Dr. Öğr. Üyesi Nuran Öztürk’ ün düzenlediği geziye, Program Başkanımız Öğr. Gör. Rabia Sevda DEMİRKOL ile Program hocamız Öğr. Gör. Hülya ALGUR MARŞOĞLU ‘da katılım sağlamıştır.
Geziye, Osmanlı Dönemi’nin önemli bir eseri olan Topkapı Sarayı ile başlanmıştır. Osmanlı’nın Klasik Dönem eserlerinden olan Topkapı Sarayında Mutfak, Divan-ı Hümayun, Kutsal Emanetler, Revan ve Bağdat Köşkü bölümleri gezilmiştir. Gezi sırasında yapısal olarak incelenen sarayın farklı dönem motiflerine de ayrıca değinilmiştir. Ayrıca öğrenciler, “Renk Bilgisi” dersi çalışmalarında kullanmak için saray içerisinden farklı doku örnekleri toplamışlardır.
Topkapı Sarayı sonrasında Arkeoloji Müzesi ile geziye devam edilmiştir. Arkeoloji müzesinde Arkaik Dönem’ den Roma Dönemi’ne Antik Çağ heykellerine kadar birçok eser öğrenciler tarafından ilgiyle incelenmiştir. Gezinin son durağı, Türk ve İslam Eserleri müzesi olmuştur.
“Tarihi Yarımada Gezisi” Birinci sınıf öğrencilerimiz ile birlikte gerçekleştirilen keyifli bir etkinlik olmuştur. Soğuk havaya rağmen öğrencilerimiz yoğun katılım sağlamış, hem öğretici hem de eğlenceli karelere sahne olan bir gezi gerçekleştirilmiştir.


Haberler

Tüm Haberler