İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

Pastacılık ve Ekmekçilik
 Derin yağda kızartmaya alternatif yöntem: Airfryer


Kızartma, ürünlerde doku, tat ve görünüm açısından sevilen duyusal özellikleri sağlaması nedeniyle hem evde hem de endüstriyel pişirmede yaygın olarak kullanılmaktadır


Klasik derin kızartma işleminde, hem kızartma ortamında hem de kızartılan üründe çeşitli fiziksel ve kimyasal değişiklikler gerçekleşirken, ısı ve kütle transferi sonucunda üründe en az %40 oranında yağ ihtiva edebilmektedir. Bununla birlikte, kızartılmış ürünlerin yüksek yağ içerikleri ve tehlikeli kimyasal maddelerin (akrilamid) oluşumu tüketicilerde sağlıkla ilgili endişeler doğurmaktadır. Özellikle kızartılmış patates tüketimi ile sağlık sorunları arasında doğrusal bir ilişki (kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, kanser ve obezite) uzmanlar tarafından iyi bilinmektedir.
Bu nedenle son zamanlarda derin yağda kızartmaya farklı bir yöntem olarak “Airfryer (Sıcak Hava Fritözü)” tekniği geliştirilmiştir. Bu teknikte kapalı bir ortamda sıcak hava akımı içerisine dağılan yağ molekülleri sayesinde daha az yağ kullanılarak kızarmış ürünler elde edilmektedir.  Piyasada ısıyı hem konveksiyonel hem de elektromanyetik dalgalar yolu iletim sağlayan farklı türleri bulunmaktadır.  Yapılan bir çalışmada patates dilimlerinin airfyerda kızartılması ile, derin yağda kızartmaya göre daha az yağ içerdiği hem de duyusal açıdan daha memnun edici sonuçlar alındığı ifade edilmektedir.  Bu şekilde daha az kalorili kızartmaların tüketilebilmesi mümkün hale gelebilmektedir. Sonuç olarak airfyer ekipmanlarının fast food zincirleri ve restoranlar gibi ticari kuruluşlarda hatta evlerde kullanılmasının yaygınlaşması ile önümüzdeki yıllar için bir yatırım trendi olabilir.


Kaynak: https://www.gidabilgi.com/Makale/Detay/airfryer-nedir-4124b7