İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

Pastacılık ve Ekmekçilik
 C. Perfringens Zehirlenmesi Nedir?


C. perfringens bakterileri, gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenlerinden biridir.


C. Perfringens zehirlenmesi nedir?


C. perfringens zehirlenmeye sebep olan spor üreten bir patojen bakteridir. Spor oluşturma ortam şartları müsait olmadığında bakterilerin gelişebilme özelliğine sahip olduğunu ifade eder. Normal vejetatif formları sıcaklığa karşı hassasiyet gösterirken spor formları ısıya karşı son derece dayanıklıdır.

C. Perfringens nasıl bulaşır?


Sporlar ve ortam şartları uygun olduğundaki vejetatif formları gıdalara çeşitli kontaminasyon kaynakları ile bulaşabilir. C. perfringens zehirlenmesini önlemek için gıdaların hammaddeden başlayarak son ürüne kadarki tüm işlem basamaklarında uygun hijyen önlemlerinin alınması, hemen tüketilmeyecekse sıcaklığın en az 65 derecede veya 4 derecenin altında tutulması önerilir. Soğukta muhafaza edilmiş gıdaların ise servis edilmeden önce merkez sıcaklığının en az 60 derece olacak şekilde ısıtılması gerekir.

C. perfringens en sık rastlanan gıda zehirlenmelerine neden olur öyle ki Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 1 milyon vakanın olduğu ifade edilmektedir. Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi tarafından yayınlanan 2021 yılına ait verilere göre Clostridium perfringens bakterisiyle ilişkilendirilen 778 vaka bulunmaktadır. Başlıca belirtileri ishal ve karın ağrılarıdır.

bacteria
Bakterilerin gelişmesi için en uygun ortamlar daha çok hayvansal kaynaklı gıdalardır. Hayvansal kaynakların başında et ve et ürünleri gelmektedir.

Zehirlenme vakaları;
  • Etli yahni,
  • Rosto,
  • Etli börek gibi et içeren yemeklerden veya soslardan kaynaklanmaktadır.

C. perfringens nerede görülür?


Uygun olmayan koşullarda muhafaza veya yeterli olmayan ısıtma zehirlenme vakalarına neden olmaktadır. Zehirlenmeler daha çok toplu yemek tüketilen hastane, okul yemekhanelerinde görüldüğü ifade edilmektedir.