İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu


 Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Başvuruları Hakkında!


Değerli öğrencilerimiz, 
 
Azami öğrenim süresini dolduran ve mazereti nedeniyle akademik takvimdeki sürelerde sınav ve ders haklarına başvuramamış öğrencilerimiz 14.03.2023 Salı günü saat 17:00'a kadar azami öğrenim süresini dolduran öğrenci olarak sınav ve/veya ders haklarından yararlanmak için mazeretini belirten bir dilekçeyle müdürlüğümüze başvurabilir. Bu tarihten sonra mazeretli de olsa azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ders başvuruları kabul edilmeyecektir.
 
Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.