İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojisi
 Uyduların İç Yapısı


Uyduların içindeki donanımların çalışması ve görevlerini yerine getirebilmesi için bazı cihazlara/araçlara ihtiyaç vardır. Bunlardan en öne çıkanı bilinen pillerdir. Uydunun yörüngedeki görevi aydan aya devam edecekse, o zaman piller büyük bir sorun olacaktır.


Söz konusu güç kaynağı süreklilik göstermelidir. Bu anlamda kullanılan en uygun enerji kaynağı Güneş'tir. Bu durumda gerekli elektrik akımı güneş pilleri vasıtasıyla elde edilir. güneş pilleri: Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Ancak bunlardan elektrik enerjisi elde etmek ancak güneş ışığı varken mümkündür. Uydu karanlıkta yörüngede iken enerji ihtiyacı için şarj edilebilir piller kullanır. Söz konusu piller güneş enerjisinden elde edilen akım ile şarj edilerek duruma ve ihtiyaca göre kullanılmaktadır.
 
Uyduda Sıcaklık Kontrolü
 
Bilimsel amaçlarla kullanılan tüm ekipmanlardan uygun sıcaklık değerlerinde en iyi verim alınabilir. Bu gereklilik nedeniyle eliptik yörüngedeki uydu vakum ortamında tutulur. İstenmeyen bir şekilde, elektrik akımının bir kısmı ısıya dönüşür. Sonuç olarak, devredeki direnç artar. Havada bulunan sistemlerde soğutma konveksiyon akımları ile gerçekleşir. Ancak uydularda sıcaklık; Yüzeyden emilen ve salınan ışıma enerjisinin bir fonksiyonudur. Enerji dengesi radyasyon yoluyla sağlanır. Uydu ekipmanının bulunduğu çevredeki kap (vakum ortamı), yüzeyden gelecek ve açığa çıkacak ısıya karşı son derece dayanıklıdır. Burada oluşan ısı değerleri sürekli kontrol altındadır ve ısı tolerans (değişim) değeri vardır. Bu anlamda denge için şunlar olmalıdır;
a) İçeride üretilen enerji miktarı
b) Dışarı çıkan enerji miktarı
c) Dışarıdan gelen enerji miktarını bilmek
Veri aktarımı
Uydulardan veri iletimi için kullanılan enerji kaynakları, dünyadaki kadar çeşitli ve çok seçenekli değildir, dolayısıyla bir sınırlama vardır.