İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojisi
 Uyduların İç Yapısı


Güç Kaynakları Uyduların içindeki donanımların çalışması ve işlevlerini yerine getirebilmeleri için bazı cihazlara/aletlere ihtiyaç vardır. Bunların en başında gelenleri bilinen pillerdir. Uydunun yörüngedeki görevi aylar bazında sürecek ise bu durumda piller büyük sorun oluşturur. Çünkü söz konusu olacak güç kaynağının süreklilik göstermesi gerekir. Bu anlamda kullanılan en uygun enerji kaynağı Güneş’tir. Bu durumda gerekli olan elektrik akımı Güneş hücreleri aracılığı ile elde edilir. Güneş hücreleri; Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Ancak bunlardan elektrik enerjisi elde edilmesi sadece Güneş ışığı mevcutken mümkündür. Uydu yörüngesinde karanlıktayken enerji gereksinimi için şarj edilebilen piller kullanır. Söz konusu piller güneş enerjisinden elde edilen akım ile şarj edilir sonra duruma ve gereksinime göre kullanılır.


Uydu İçinde Isı Kontrolü

Bilimsel amaçla kullanılan bütün donanımlardan uygun sıcaklık değerlerinde en iyi verim alınabilir. Bu gereksinimden dolayı da eliptik yörüngedeki uydu bir vakum ortam içinde tutulur. İstenmezse de elektrik akımının bir miktarı ısı olur. Bunun sonucunda da devrelerde direnç artar. Hava içinde bulunan sistemlerde soğutma konveksiyon akımları ile olur. Oysa uydularda sıcaklık; yüzeyden soğrulan ve salınan ışınım enerjisinin fonksiyonudur. Enerji dengesi ışıma aracılığı ile olur. Uydu donanımlarının içinde bulunduğu çevreleyici kap (vakum ortam) yüzeyden gelecek ve salınacak ısıya karşı son derece dirençlidir. Burada oluşan ısı değerleri ise sürekli bir şekilde kontrol altındadır ve bir ısı tolerans (değişim) değeri vardır. Bu anlamda denge için şunların olması gerekir;
  1. İçeride üretilen enerji miktarı
  2. Dışarı kaçan enerji miktarı
  3. Dışarıdan gelen enerji miktarının bilinmesi
Veri Aktarımı

Uydulardan veri aktarımı için kullanılan enerji kaynakları Dünya’daki gibi çok çeşitli ve çok seçenekli değildir yani bir kısıt söz konusudur.
 
Kaynak:https://astronomi.istanbul.edu.tr/ders_proje/konu10.htm