Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem AY  İGMYO Müdürü
Öğr. Gör. Esat DAŞDEMİR  İGMYO Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör.Fehim İLHAN  İGMYO Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. ÜyesiGüfte CANER AKIN Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Sibel AYBAR Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNAY Yönetim Kurulu Üyesi