Yönetim

Yönetim

İsmailCemAy

Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL CEM AY
Müdür                                             

    Öğr. Gör. Esat DAŞDEMİR                                                                 Öğr. Gör. Fehim İLHAN
      Müdür Yrd.                                                                                            Müdür Yrd.