Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavı Hakkında

Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavı Hakkında

06.07.2020 Pzt

Değerli Öğrenciler;

Mezuniyet durumundaki öğrenciler için 2019-2020 bahar yarıyılı tek ders ve not yükseltme sınav başvuruları 04.07.2020-10.07.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar online bir şekilde 14.07.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Tek Ders Sınavına Başvuru yapmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir:

1.Sınavına gireceğiniz dersi belirlemeniz gerekmektedir.
‘İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin tek ders sınavına girme hakkı olan öğrencilere ilişkin maddesi aşağıda belirtilmiştir:
“Madde 25 (7) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Devam şartı dışında öğretim programında yer alan bir ders dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, derse kayıt koşulu aranmaksızın dilekçeyle ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederek akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili dersten tek ders sınavına alınırlar. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim­ öğretim döneminde derse tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir"

2. Başvuru dilekçenizi üniversite öğrenci e-postanızı kullanarak göndermeniz gerekmektedir. Gönderilen e-postanın konu kısmına “Tek Ders Sınav Başvurusu” yazılmalıdır.
Ekte sizinle paylaşılmış olan başvuru dilekçesini bilgisayar ortamında doldurup, çıktı alıp; ıslak imzalı bir şekilde tarayıp veya okunur bir şeklide fotoğrafını çekip eklere ekleyerek myo@gelisim.edu.tr adresine yollamanız gerekmektedir. Ayrıca başvuru dilekçesini gönderirken öğrenci numaranız ile başlayan xxxxxxxxx@ogr.gelisim.edu.tr uzantılı üniversite e-posta adresinizi kullanmanız gerekmektedir. Diğer e-postalardan gönderilen iletiler dikkate alınmamaktadır.

Tek Ders Sınavı Başvuru Formu için tıklayınız 
Not Yükseltme Sınavına Başvuru yapmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir:

1.Sınavına gireceğiniz dersi veya dersleri belirlemeniz gerekmektedir.
İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin not yükseltme sınavına girme hakkı olan öğrencilere ilişkin maddesi aşağıda belirtilmiştir. 
"Madde 25 (9): (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş; ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istediklerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not ortalaması yükseltme sınavı hakkı verilir. Öğrencinin genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile dekanlık/müdürlüğe başvurarak, genel not ortalaması yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim­ öğretim döneminde tekrar genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Genel not ortalaması yükseltme sınavında aldığı not başarı notu olarak işlenir."

2. Başvuru dilekçenizi üniversite öğrenci e-postanızı kullanarak göndermeniz gerekmektedir. Gönderilen e-postanın konu kısmına “Not Yükseltme Sınav Başvurusu” yazılmalıdır.
Ekte sizinle paylaşılmış olan başvuru dilekçesini bilgisayar ortamında doldurup, çıktı alıp; ıslak imzalı bir şekilde tarayıp veya okunur bir şeklide fotoğrafını çekip eklere ekleyerek myo@gelisim.edu.tr adresine yollamanız gerekmektedir. Ayrıca başvuru dilekçesini gönderirken öğrenci numaranız ile başlayan xxxxxxxxx@ogr.gelisim.edu.tr uzantılı üniversite e-posta adresinizi kullanmanız gerekmektedir. Diğer e-postalardan gönderilen iletiler dikkate alınmamaktadır.

Not Yükseltme Sınavı Başvuru Formu için tıklayınız 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01