Tek Ders ve Not Yükseltme Sınav Listesi Hakkında

Tek Ders ve Not Yükseltme Sınav Listesi Hakkında

16.07.2020 Per

Değerli öğrenciler;
 
Tek ders ve not yükseltme sınav listeleri ektedir. 
 
 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'ne göre  
MADDE 23 - (Değişik:RG-13/6/2018-30450) (1) Öğrencilerin başarı durumları hususunda aşağıdaki esaslar uygulanır: 
c) Teorik ders saati ve uygulaması bulunan arazi çalışması, bitirme projesi, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar, alan uygulaması gibi derslerin teorik kısmı için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mezuniyet durumundaki öğrenciler için tek ders ve not yükseltme sınavları yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarının katkısı %40’tan az olmamak koşuluyla uygulamaların yarıyıl sonu sınavına katkısı ve öğrencinin dersin uygulamasındaki başarı veya başarısızlığı ilgili birimlerin kurullarınca belirlenen esaslar çerçevesinde tespit edilir. Dersin uygulamasında devamsız veya başarısız olan öğrenciler ilan edilerek yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Ders uygulamasından başarısız öğrenciler dersin tekrarında derse devam etmek zorundadır. Dersin uygulamasında başarılı olan öğrenciler ise ders uygulamasını tekrar etmek zorunda değildir  
 
“Madde 25 (7) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Devam şartı dışında öğretim programında yer alan bir ders dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, derse kayıt koşulu aranmaksızın dilekçeyle ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederek akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili dersten tek ders sınavına alınırlar. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim­ öğretim döneminde derse tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir"
 
Önemli Uyarı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında şartları sağlamadığı halde tek ders veya not yükseltme sınavına sehven alınan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 
Sınav oturumunuzla ilgili sorunlarınızı Uzaktan Eğitim Birimimize (destek-ue@gelisim.edu.tr); başvurunuzla ilgili sorunlarınızı Müdürlüğümüze (myo@gelisim.edu.tr) iletebilirsiniz.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01