İGMYO Çap Başvuruları Hakkında

İGMYO Çap Başvuruları Hakkında

10.07.2020 Cum

Değerli Öğrenciler;

Çift Anadal Programına başvurmak isteyen öğrenciler için 2019-2020 Bahar Yarıyılı ÇAP başvuruları 14.07.2020-24.07.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Çift Anadal Programına Başvuru yapmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir:
 
1.Çift Anadal Programına kayıt koşullarını taşımanız gerekmektedir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi’nin Çift Anadal Programına kayıt hakkı olan öğrencilere ilişkin maddeleri aşağıda belirtilmiştir:
Çift Anadal Programına Başvuru Koşulları
MADDE 8 - (1) Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. Anadal önlisans diploma programlarında ise öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
(2) Çift anadala başvuru anında anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’inde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilir.
(3) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını da sağlamış olması gerekir.
(4) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans/önlisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
(5) Anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan; ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’ sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere bir puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
(6) Aynı adı taşıyan Türkçe öğretim yapılan programlar ile yabancı dil ile öğretim yapılan programlar arasında çift anadal başvurusu yapılamaz.
(7) Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bir programa başvurması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 70 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gereklidir.
(8) Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin, çift anadal diploma programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı lisans programında en az iki yarıyıl ve önlisans programında en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur.
(9) Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci bir çift anadal programına başvuruda bulunamaz.

ÇAP Yönergesi için tıklayınız.2. Kayıt Yaptırmak İstediğiniz Programların Seçimi

Kontenjan ilanlarında kontenjanı açık olan programları seçmeniz gerekmektedir. Üç adet program seçebilirsiniz. Unutmayınız, başvurular arasında puan sıralamasına göre kayıt işlemleri gerçekleşeceğinden tercih sıranıza göre başvurunuz değerlendirilecektir.

Kontenjan listesi için tıklayınız.
 

3. Başvuru formunuzu üniversite öğrenci e-postanızı kullanarak göndermeniz gerekmektedir. Gönderilen e-postanın konu kısmına ÇAP Başvurusu” yazılmalıdır.

Ekte sizinle paylaşılmış olan başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktı alıp; ıslak imzalı bir şekilde tarayıp veya okunur bir şeklide fotoğrafını çekip eklere ekleyerek myo@gelisim.edu.tr adresine yollamanız gerekmektedir. Ayrıca başvuru dilekçesini gönderirken öğrenci numaranız ile başlayan xxxxxxxxx@ogr.gelisim.edu.tr uzantılı üniversite e-posta adresinizi kullanmanız gerekmektedir. Diğer e-postalardan gönderilen iletiler dikkate alınmamaktadır.


Öğrenci e-posta adresinizin şifresini bilmiyorsanız oluşturma videosu için tıklayınız.


ÇAP Başvuru Formu İçin tıklayınız.


 

ÇİFT ANADAL -  YAN DAL İŞLEMLERİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

OLAY

15 Haziran 2020 Pazartesi

26 Haziran 2020 Cuma

Çift Anadal - Yan Dal Programlarının ve Kontenjanlarının Rektörlüğe Bildirimi

 

13 Temmuz 2020 Pazartesi  

Çift Anadal - Yan Dal Programlarına Öğrenci Kontenjanlarının İlanı

 

13 Temmuz 2020 Pazartesi

Çift Anadal  Programlarına Başvuru Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesinin Birimlere Gönderilmesi

14 Temmuz 2020 Salı

24 Temmuz 2020 Cuma

Çift Anadal - Yan Dal Programlarına Başvuru Tarihleri

24 Temmuz 2020 Cuma

30 Temmuz 2020 Perşembe

Çift Anadal-Yan Dal  Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Asıl ve Yedek Öğrencilerin Rektörlüğe Bildirilmesi 

 

6 Ağustos 2020 Perşembe

Çift Anadal-Yan Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Asıl ve Yedek Öğrencilerin İlanı

6 Ağustos 2020 Perşembe

13 Ağustos 2020 Perşembe

Çift Anadal - Yan Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Asıl Öğrencilerin Kayıtları

14 Ağustos 2020 Cuma

15 Ağustos 2020 Cumartesi

Çift Anadal - Yan Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Öğrencilerin İlanı ve  Kayıtları

 
 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01