2021-22 Bahar Dönemi Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavı Başvuruları

2021-22 Bahar Dönemi Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavı Başvuruları

30.05.2022 Pzt

Mezuniyet durumundaki öğrencilerimiz 2021-2022 bahar dönemi tek ders ve not yükseltme sınav başvurusu için 01.06.2022 – 30.06.2022 tarihleri arasında duyurunun en altında paylaşılan formu doldurarak myo@gelisim.edu.tr adresine ıslak imzalı şekilde tarayıp öğrenci e-posta adresinizden göndermeniz ya da Yüksekokul Sekreterliğine gelerek elden teslim etmeniz gerekmektedir.

"Değerli öğrenciler,
Mezuniyet durumundaki öğrencilerimiz 2021-2022 bahar dönemi tek ders ve not yükseltme sınav başvurusu için 01.06.2022 – 30.06.2022 tarihleri arasında duyurunun en altında paylaşılan formu doldurarak myo@gelisim.edu.tr adresine ıslak imzalı şekilde tarayıp öğrenci e-posta adresinizden göndermeniz ya da Yüksekokul Sekreterliğine gelerek elden teslim etmeniz gerekmektedir.
Sınavlar 04.07.2022 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin başvurularını *******@ogr.gelisim.edu.tr uzantılı öğrenci e-posta adreslerinden, ilgili formu gönderirken e-postada konu kısmına "Tek Ders/Not Yükseltme Sınav Başvurusu" yazmaları gerekmektedir.
Not: 30.06.2022 saat 17:00 sonrasında gönderilen başvurular işleme alınmayacaktır.
İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin bu sınavlara girme hakkı olan öğrencilere ilişkin maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Sınavlarınızda başarılar dileriz.
 
İlgili Madde:
Madde 25 (3) Devam şartı dışında, öğretim programında yer alan teori ağırlıklı bir ders dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, derse kayıt koşulu aranmaksızın dilekçeyle ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederek akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili dersten tek ders sınavına alınırlar. Bu derslerin başarı notunun hesabında yarıyıl içi faaliyetlerin katkısı aranmaz.
Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim öğretim döneminde derse tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir. Derslere devam koşulu aranan uygulamalı veya uygulama ağırlıklı bir dersten başarısız olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez. Ayrıca, aynı sınav dönemi içinde öğrenci hem tek ders ve hem de genel not ortalaması yükseltme sınavına başvuru yapamaz.
Madde 25 (3) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş; ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; önlisans öğrencilerine müfredat programlarındaki ilk iki yarıyıl, lisans öğrencilerine ise ilk dört yarıyıl derslerinin dışındaki ve devam zorunluğu olmayan derslerden istediklerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not ortalaması yükseltme sınavı hakkı verilir. Genel not ortalaması yükseltme sınavına giren öğrencinin aldığı not başarı notu olarak işlenir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim-öğretim döneminde tekrar genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Fakat genel not ortalaması yükseltme sınavında (FF) harf notu alarak başarısız duruma düşen öğrenciler izleyen eğitim-öğretim döneminde başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak ve ders/kredi başına öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Ayrıca, aynı sınav dönemi içinde öğrenci hem genel not ortalaması yükseltme ve hem de tek ders sınavına başvuru yapamaz.
 
Tek Ders Sınavı Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız. 

 
Not Yükseltme Sınavı Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.