ADALET

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Hızla gelişmekte ve güncellenmekte olan hukuk sistemimizde, yargı faaliyetlerinin yürütüldüğü adalet saraylarımızda da eğitimli ve donanımlı adliye memurlarına ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu ihtiyacın sağlanabilmesi adına meslek yüksekokulumuzun adalet programı yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu personeli sağlamak amacına hizmet etmektedir.

Programın Hedefi

Adalet programından mezun olan öğrencilerin en önemli ve uygulamada en fazla iş imkanı bulabildikleri alan adliye memurluğudur. Adliye memurlarını temelde yazı işleri müdürü, zabıt katipleri ve mübaşirler olarak sınıflandırabiliriz. Adalet programlarından mezun olunduğu takdirde öğrencilerin adliye sistemi içerisinde önemli rollere sahip olan bu meslek gruplarına dahil olabilmesi mümkündür. Ayrıca adalet programını seçerken pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen hukuk fakültesine geçiş imkanı da dikey geçiş sınavı ile mümkün olabilmektedir.

Kariyer Olanakları

Adliyelerde hakim ve savcılara yardımcı olmak üzere yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, yapılan sınavlarda başarılı olmak kaydıyla icra dairelerinde müdür ve müdür yardımcılığı, infaz kurumlarında memurluk, banka ve özel şirketlerde avukatların yanında icra ve adliye işlerini takibi gibi hukuki işlerin yürütüldüğü çok sayında alanda kariyer imkanına sahip olurlar.

Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

YGS-3 taban puanı ile öğrenci alan önlisans programlarına geçiş yapabilir.

Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Hukuk Fakültesi

 

       Dikey Geçiş ile Geçilen AÖF Programları:

     Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisat,  Kamu Yönetimi,  Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme,  Konaklama    İşletmeciliği

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak No:8 Avcılar/ İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01

E-mail

bilgi@gelisim.edu.tr