DIŞ TİCARET

Programın Amacı

Türkiye’nin komşuları ve dünya ile giderek artan ticari ilişkileri, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği konusunda karşılaşılan uyum sorunları, küreselleşmenin kendine özgü kural ve dinamikleri, bu sektörde iyi yetişmiş insan gücünü öncelikli bir gereksinim haline getirmektedir. Dış Ticaret önlisans programının amacı; öğrencilerin hukuki, ekonomik, politik ve sosyal teorilerden oluşan akademik bilgilerle ve mesleki beceri, mesleki yabancı dil, mesleki otomasyon programı ile donanımda olmalarını sağlamaktır. Günümüz dünyasında, küresel ekonominin neden olduğu rekabet ortamında, dış pazara yönelen ve ihracata her geçen gün daha fazla önem veren dış ticaret şirketlerinde, ulusal ya da uluslararası firmalarda ihtiyaç duyulan, yetişmiş iş gücünü oluşturabilmektir.

 
Programın Hedefi

Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili, İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip, Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen, İyi düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip, İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, Ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik olguları ve değişiklikleri anlayıp, yorumlayabilen, Dış Ticaret işlemlerinde kullanılan dokümanları tanıyan ve düzenleyebilen, Dış ticaret işlemlerinde ödeme sistemleri ve kambiyo yükümlülüklerine hakim olan, Dış ticaret işlemlerinde yer alan tarafların hak ve sorumluluklarını hukuki ve ticari anlamda bilen, Gümrük işlemlerini takip edebilen ve uygulayabilen Dış ticarette teşvikler mevzuatına hakim ve mevzuat değişikliklerini takip edip, yorumlayabilen, Dış ticaret işlemlerinin finansman, muhasebe ve vergilendirme süreçlerini uygulayabilen, Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün temel işleyişini bilip, operasyonlar yapabilen, Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip, meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İyi eğitilmiş, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan gençlerin iş alanlarında aranır eleman olması da, programın temel hedeflerini oluşturmaktadır.

 
Kariyer Olanakları

Mezunlar, ithalat ve ihracat yapan şirketlerde, dış ticaret müsteşarlığında, finans kuruluşlarında, uluslararası ticaret ve lojistik şirketlerinde, bankaların kambiyo bölümlerinde ve gümrük işletmelerinde çalışabilirler. Bu alanlarda ara eleman kadrolarında çalışmaya başlayıp, uzman kadrolarında çalışmak üzere kariyer geliştirebilirler.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

Bankacilik ve Sigortacilik, İşletme Yönetimi, Lojistik, Sivil Hava Ulaştirma İşletmeciliği, İnsan Kaynaklari ve Yönetimi, Sağlik Kurumlari İşletmeciliği

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Bankacilik, Bankacilik ve Finans, Bankacilik ve Finansman, Bankacilik ve Sigortacilik, Çalişma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasasi, Sermaye Piyasasi Denetim ve Derecelendirme, Uluslararasi Finans, Uluslararasi Finans ve Bankacilik, Uluslararasi İşletme, Uluslararasi İşletmecilik, Uluslararasi İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararasi Lojistik, Uluslararasi Ticaret, Uluslararasi Ticaret ve Finans, Uluslararasi Ticaret ve Finansman, Uluslararasi Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararasi Ticaret ve Lojistik, Uluslararasi Ticaret ve Pazarlama

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 7
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 7
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2009-2010
Puan Türü YGS6
Öğrenim Süresi 2
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS