UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK

Programın Amacı

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü öncelikle uzmanlık alanının temel gereksinimi olan ikinci dil edinimini sağlar. Hazırlık programı sonrasında ise iki yıl boyunca kuramsal ve uygulamalı dersler ile çevirmenlik mesleğinin gereği olan bilgi ve becerileri edinilir. Yazılı ve sözlü çeviri kapsamında; basın çevirisi, iş çevirisi, ardıl çeviri, yazın çevirisi, görsel-işitsel metinlerin çevirisi, sosyal bilimler metinlerinin çevirisi, teknik ve doğa bilimleri metinlerinin çevirisi, hukuk çevirisi gibi alanlarda çeviri yapabilmek için gerekli bilgi, beceri ve deneyimi kazandırır. Uygulamalı mesleki derslerin yanı sıra, çeviri kuramı, dil ve kültür, metin çözümleme gibi alanlarda da çevirmen adaylarının kültürlerarası bir iletişim olan çevirinin çok boyutluluğunun farkına varmaları ve bilimsel, sorgulayıcı yaklaşıma sahip olmaları sağlanır. Temel çeviri bilgisinin yanı sıra bilgi teknolojilerinin bu alanda getirdiği yeniliklerin meslek hayatına uyarlanabilmesini sunar.

 
Programın Hedefi

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümünün hedefi Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde en az bir yabancı dili etkin ve akıcı kullanabilen, çeviri yeteneğine sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

 
Kariyer Olanakları

• Basım-Yayın Kuruluşları • Tercüme Büroları • Yönetici Asistanlığı • Serbest Çevirmenlik • Turizm Şirketleri • Dış Ticaret Firmaları

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Amerikan Kültürü ve Edebiyati, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyati, Mütercim-Tercümanlik (İngilizce)

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 3
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 3
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2010-2011
Puan Türü YGS3
Öğrenim Süresi 2
Öğrenim Dili İngilizce

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS