FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK

Programın Amacı

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı fotoğraf ve kamera tekniği alanlarında çalışacak yeni teknolojilere ve güncel gelişmelere hakim teknik elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 
Programın Hedefi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı; bilimsel yöntemler ışığında Fotoğrafçılık ve Kameramanlık hizmetlerini gerçekleştirecek nitelikli, iyi yetişmiş, etik değerlere sahip, fotoğraf ve kamera tekniği alanlarında çalışacak yeni teknolojilere ve güncel gelişmelere hâkim teknik elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilere kuramsal bilgilerin yanı sıra teknik ve pratik beceriler kazandırılması amacıyla ders programı fotoğraf tarihinden sayısal görüntü işleme tekniklerine, görüntü yönetmenliğinden görsel kültüre uzanan geniş bir yelpazede oluşturulmuştur. Eğitim süresince öğrenciler okul binasında bulunan çekim stüdyolarından ve Fotoğraf Stüdyosundan yararlanma imkânına sahip olacaklardır.

 
Kariyer Olanakları

Özel ve kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler ve tanıtım departmanları, tüm bakanlıkların özel kalem ve halkla ilişkiler alanlarında reklam ajansları, tanıtım ofisleri

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı mezunları dikey geçiş sınavlarına girdikten sonra ilgili üniversitenin gerekli koşullarını sağlarsa; Basın ve Yayın, Film Tasarımı, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarımı, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Radyo Televizyon ve Sinema, Sinema ve Televizyon, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya, İktisat (Açık ve Uzaktan Eğitim), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açık ve Uzaktan Eğitim), Kamu Yönetim (Açık ve Uzaktan Eğitim), Maliye (Açık ve Uzaktan Eğitim), Uluslararası İlişkiler (Açık ve Uzaktan Eğitim), İşletme (Açık ve Uzaktan Eğitim), Konaklama İşletmeciliği (Açık ve Uzaktan Eğitim) bölümlerine dikey geçiş yapabilir.

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 4
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 4
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2009-2010
Puan Türü YGS4
Öğrenim Süresi 2
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS